Morfar håller i en smart telefon där han ser barnbarnen i en digital kommunikationstjänst

Så kan vi minska det digitala utanförskapet för äldre

Post- och telestyrelsen (PTS) har under det senaste året haft ett uppdrag att genomföra insatser i syfte att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre inom äldreomsorgen och de som befinner sig i isolering med anledning av utbrottet av covid-19. De har nu lämnat sin rapport.

Ett av resultaten är att webbplatsen Digitalhjälpen. Här finns vägledningar om videokommunikationstjänster, fjärrstyrningstjänster och om hur man handlar mat och medicin på internet. Särskilt stödmaterial till vård- och omsorgspersonal har också tagits fram för att underlätta för dem att guida andra i hur digitala tjänster används. PTS har samverkat med relevanta aktörer i frågor om äldre och digital delaktighet, som till exempel pensionärsorganisationer, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och andra myndigheter.

De slutsatser som PTS kan dra från detta uppdrag är att det finns ett fortsatt behov av att utveckla stödtjänster som Digitalhjälpen och att utveckla kontaktvägar till de äldre som är i ett digitalt utanförskap. Både de äldre själva och de verksamheter som stöttar dem är i ett behov av rätt utrustning, kompetens och informationsmaterial. Det har framkommit tydliga önskemål och behov av en ökad samordning av området digital delaktighet då ingen myndighet idag har ett samlat ansvar för de många aktörer som är engagerade i frågorna.

HÄR finns mer information om rapporten.
HÄR länk till rapporten.
HÄR länk till webbplatsen Digitalhjälpen.