Lycckas med gemensam upphandling. grupp av människor diskuterar.

Så lyckas du med gemensam upphandling av välfärdsteknik


Att gå samman med andra kommuner för att göra en gemensam upphandling av välfärdsteknik är en framgångsfaktor. Hur gör man en bra förberedelsefas för att lyckas? Den 5 okt kl. 10.00-12.00 genomför Kompetenscenter välfärdsteknik ett seminarium om upphandling och samverkan.

Sista anmälningsdag 30 september

Innehåll

Flera rapporter och utredningar rekommenderar kommuner att gå samman och göra gemensamma upphandlingar av välfärdsteknik bland annat för att dela på arbetet och få en större avtalsvolym. Men hur gör man? Vilka är framgångsfaktorerna och utmaningarna? Med fokus på förberedelsearbetet får vi här ta del av erfarenheter och rekommendationer.

Inom Kompetenscenter välfärdsteknik genomför just nu tre av modellkommunerna en gemensam upphandling av läkemedelsautomater och den utgör en del av bakgrunden till det här webbseminariet. Utrymme för frågor ges. Ytterligare webbsändning om genomförandefasen i en gemensam upphandling planeras längre fram.

Målgrupp

  • Verksamhetsutvecklare, upphandlare, projektledare.
  • Det är en fördel för kommande samarbete om både upphandlare och verksamhetsföreträdare kan delta.

Medverkande

  • Gustav Blomberg, upphandlingsjurist Adda
  • Li Langemark, affärsutvecklare Adda
  • Mats Rundkvist, projektledare SKR