Så ska AI-sensorer användas på äldreboenden i Strängnäs

Så ska AI-sensorer användas på äldreboenden i Strängnäs | SVT Nyheter

Strängnäs kommun har installerat sensorer på sina äldreboenden som i framtiden ska assistera personalen. AI-tekniken bakom den ska på sikt kunna förebygga exempelvis fallolyckor.

När den demografiska utvecklingen orsakar kompetensbrist och de äldre i behov av omsorg blir allt fler – vänder sig nu Strängnäs kommun till AI-tekniken.

Finns i flera kommuner

De hyr tekniken av det norska företaget Sensio. Ytterligare cirka 100 kommuner i landet har valt samma väg.

Enligt företaget så kan mjukvaran bakom sensorerna lära sig av tidigare händelser och incidenter för att sedan kunna hjälpa personalen att prioritera mellan uppgifterna.

Kostar mer än tidigare

Den nya tekniken ska installeras på alla särskilda boenden i Strängnäs och ersätter den äldre typen av larm. Men den kostar också mer. AI-tekniken är cirka 500 kronor dyrare per enhet och månad jämfört med tidigare.

– Det kan vara så att införandet är mer kostsamt. Men synergieffekterna blir en smartare bemanning och ett annat sätt att arbeta. Jag ser inte att det blir en ökad kostnad på sikt, säger Marjo Savelius, socialchef vid Strängnäs kommun.