Säker digital mötestjänst - tecknad bild med dator och videosamtal

Säker digital mötestjänst

Inera erbjuder en säker mötestjänst till kommuner och regioner som kan användas för videomöten i deras kontakter med invånare och för videomöten mellan och inom organisationer. 

Tjänsten gör det enkelt att koppla upp sig mot mötet oberoende av utrustning. Det enda som behövs är i stort sett tillgång till internet och en dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

Exempel på användningsområden 

 • Nämnderådsmöten för att ta beslut i olika kommunfrågor 
 • Juridisk rådgivning 
 • Samtal inom upphandling 
 • För socialtjänstens kontakter med socialbidragstagare 
 • Samordnad vårdplanering mellan till exempel läkare, hemtjänst, anhöriga, privat vårdgivare och tolk 
 • Videomöte mellan läkare och patient eller kurator och elev 
 • För arbetsterapi mellan terapeut och rehab-patient 

Digitalt möte är en portal där behöriga personer kan logga in och boka videomöten. Organisationen väljer själv hur inbjudningar till mötet ska skickas ut till deltagare, till exempel genom att använda Outlook eller annat bokningssystem. 

Tjänsten innehåller 

 • Väntrum (lobby) där deltagare kan vänta tills de blir insläppta i mötet. 
 • Digitala mötesrum för 2-5 samtidiga deltagare. 
 • Digitala mötesrum för 2-25 samtidiga deltagare, med tillhörande väntrum. 
 • En funktion för säker identifiering av deltagare med bank-id och SITHS e-legitimation (fler alternativ kommer på sikt). 
 • En betalmodul där patienten/gästen betalar med bank-kort innan mötet startar. 
 • En säker chattfunktion som kan användas av dem som ansluter via dator. 
 • Användarsupport. Om användaren får problem eller om något inte fungerar, kan användaren ringa direkt till kunniga personer och få extra snabb hjälp.

Är du intresserad kan du läsa mer om tjänsten.