Säker digitalkommunikation

Säkra videomöten – möjlighet för kommuner anslutna till FamiljehemSverige

Med anledning av rådande omständigheter i samhället med minskad möjlighet att träffas fysiskt finns möjligheten för kommuner anslutna till FamiljehemSverige att använda tjänsten Säkra videomöten. Säkra videomöten är en tjänst som möjliggör säkra videosamtal och möten på distans.  

Tjänsten är tänkt att underlätta vid familjehemsrekrytering och distanskommunikation där man delar känslig information. FamiljehemSverige ger nu alla anslutna kommuner fri tillgång till tjänsten under 2020 och vidgar möjligheterna för säkra samtal till fler. Mer information om säkra videomöten hittar du här.

Mer information om FamiljehemSverige hittar du här