Bågar till skyddsvisir i många glada färger

Samarbete i Malmö stad löste bristen på skyddsvisir

I mitten av mars precis i början av coronapandemin uppstod ett akut behov av skyddsutrustning inom vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Bland annat blev det brist på skyddsvisir. Modellverkstaden på stadsbyggnadskontoret i Malmö stad, som vanligen printar stadsbyggnadsmodeller, ställde om produktionen och började 3D-printa bågar till skyddsvisir. Även civilsamhället uppmärksammade behovet och bidrog till produktionen.

HÄR kan du läsa om hur man gick tillväga, vilka nyttoeffekter man såg och få lärdomar och tips.

Foto: Julia Töringe.

Coronapandemin skapar helt nya förutsättningar för landets kommuner inte minst inom vård, omsorg och socialtjänst. Flera kommuner använder digitala verktyg och har hittat nya smarta lösningar för att klara omställningen. För att sprida erfarenheter från detta publicerar E-hälsomyndigheten nu berättelser från kommuner runt om i Sverige varav denna är en. Du hittar samtliga berättelser här.