Kunskapsguiden samlad kunskap från flera aktörer

Samlad kunskap om socialtjänsten på Kunskapsguiden

Kunskapsguiden blir det enklare för den som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården att hitta bästa tillgängliga kunskap, stöd och vägledning från Socialstyrelsen,
samt andra myndigheter och aktörer.

Här finns bland annat ett webbbaserat stöd som tagits fram av Socialstyrelsen för att introducera
socialsekreterare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård
. Nya socialsekreterare förväntas hantera komplexa situationer och svåra bedömningar som socionomutbildningen inte fullt ut kan förbereda dem för. Socialstyrelsens samlade stöd för yrkesintroduktion består i sin helhet av

  • Yrkesintroduktion i den sociala barn- och ungdomsvården, tema på Kunskapsguiden
  • Studiehandledning för arbetsledare och introduktionsansvarig, på Socialstyrelsens utbildningsportal
  • Yrkesintroduktion – program för nyanställda socialsekreterare med läshänvisningar, på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Introduktionen på Kunskapsguiden är ett komplement till övrig introduktion på arbetsplatsen.
Kunskapsguiden har nio områden, bland annat Barn och unga, Psykisk ohälsa, Missbruk och beroende. Inom varje område finns teman med information om olika ämnen och kunskapsstöd som publikationer, filmer, webbutbildningar och poddar.