Skellefteå kommun

Samskapa, lära och sprida för kvalificerad vård, omsorg och stöd

Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning arbetar aktivt med kompetensutveckling och har skapat ett lärcentra för medarbetare, studenter, och praktikanter. Syftet var att skapa en lärmiljö för bästa möjliga kunskapsutveckling där hjärna, hjärta, och hand stimuleras samtidigt. Läs mer om deras arbete här.

Det här har arbetet lett fram till

På Lärcentra stärks kunnande genom simulering och både teoretiska och praktiska moment i vård, omsorg och stöd. Bemötande och kommunikation står i fokus. Teamarbete utvecklas genom interprofessionellt lärande och alla lär av varandra över professionsgränser. I den pedagogiska verkstaden blir kommunen tryggare i hanteringen av välfärdsteknik och inspireras att vidga perspektiven genom intressanta föreläsningar och värmande möten.

Lärmiljö med lite mer Lärcentra är uppbyggt för övning och träning på ett sätt som är anpassat för många olika behov. Miljön är inredd för teoretisk och praktisk träning av vardagliga omsorgs- och serviceinsatser – personlig hygien, matlagning och livsmedelshantering och fysiska stöd.

Lärboxar Utbildningen på Lärcentra bygger på ett flertal boxar. En box innehåller korta teoridelar eller instruktioner som kombineras med praktiska moment. Det kan till exempel handla om dusch och munvård eller bemötande och personlig vård. En box utgör en specifik utbildningsinsats medan flera boxar kan kombineras till kurser.

De viktigaste slutsatserna

Samarbete och snabb leverans

Projektet har präglats av samarbete och skapande tillsammans. I projektgruppen har det funnits representanter från samtliga professioner men också pedagogisk expertis. Projektet har ständigt återkopplats till ledning och fackliga representanter och information om projektet har kommunicerats löpande i hela organisationen. God, tillåtande projektledning har gett möjlighet till kreativa diskussioner där alla fått komma till tals. Titlarna har lagts åt sidan vilket skapar helhetslösningar som är relevanta för alla.

Mer om SKRs modellkommuner hittar du här