Skärmdump som visar de 8 samverkansparterna i Digga Halland

Samverkan för ökad kompetens för att bättre vara delaktiga i den digitala utvecklingen

Digga Halland är ett projekt där samverkan är nyckeln och målet är att genomföra kompetenshöjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Allt med syftet är att öka förutsättningarna att möta utvecklingen inom digitaliseringsområdet. Projektet pågår mellan augusti 2018 och januari 2021 

Projektet utgår från fyra delmål där medarbetarna ska: 

  1. Bli mer involverade och delaktiga vid implementeringen av digitala tjänster. 
  2. Öka sina kunskaper om att kunna ställa om sin organisation och arbetssätt till digitala arbetssätt. 
  3. Öka sina kunskaper om hur digitala tjänster kan bidra till att effektivisera, förbättra kvaliteten samt möta kundgruppers behov vid verksamhetens genomförande.
  4. Öka sina kunskaper om hur konsekvensanalyser och kravställningar kan utformas inför införande av digitala system och tjänster.

Delprojektet i Halmstad kommun har socialförvaltningen rekryterat en IKT-pedagog som ska arbeta direkt mot verksamheten för att utveckla modeller och rutiner för att omhänderta nya förslag och idéer på digitalisering. Hör IKT-pedagogen berätta om sitt arbete i filmen. 

Ett annat av delprojekten i Kungsbacka närmare bestämt har det utsetts tio digitaliseringscoacher inom vård- och omsorgsförvaltningen som tillsammans ska inspirera, utbilda och hjälpa andra kollegor att utveckla sin digitala kompetens. Se en kort inspiration om deras arbete.  

Digga Hallands blogg innehåller massor av inspiration och konkreta exempel på hur ni kan, lära känna några av Hallands drivkrafter som arbetar för att skapa förutsättningar för vård- och omsorg att digitaliseras.  

Digga Halland bjuder in till slutkonferens som går av stapeln i i slutet av November där finns det möjlighet att delta digitalt och få ta del av deras erfarenheter.