Satsning på livskvalitet för hörselskadade kan spara samhället 1,5 miljarder per år

Satsning på livskvalitet för hörselskadade kan spara samhället 1,5 miljarder per år

En ny rapport av Åsa Skagerstrand, forskare vid Örebro Universitet, visar betydelsen av att kombinera hörseln med text för att höja hörselskadades livskvalitet. Genom en svensk innovativ kommunikationsteknik, kan hörselskadade och döva få telefonsamtal autotextade direkt i sin mobil.  Det här innebär att autotext kan ersätta tolktjänster för personer med hörselnedsättning och ge frihet och självständighet, som innebär bättre livsvillkor och livskvalitet. De kan tala med sina vänner obehindrat utan några mellanhänder. Den samhällsekonomiska nyttan av autotextning för gravt hörselskadade och döva beräknas vara mellan 89.000 – 149.000:- per användare och år. Beräknat på 10 000 personer med grav hörselnedsättning ger detta en samhällsnytta på upp till cirka 1,5 miljarder kronor per år. Peter Gustavsson är hörselskadad och tack vare hjälpmedlet autotext har han startat ett företag och har löpande telefonkontakt med sina kunder.