Trygghet och självständig, två kvinnor håller om varandrahet

Seminarium Trygghet och självständighet livet ut – med en digital äldreomsorg

En nationell konferens den 8 sep kl. 9.00 -15.00 om vad digitaliseringen kan innebära och möjliggöra för framtidens äldreomsorg. Forskare, föreläsare och representanter från kommuner delar med sig av vilka krav som ställs på kommunerna inför morgondagens äldreomsorg.

Sista anmälningsdagen 6 sep

Innehåll

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik arrangerar en nationell konferens med fokus på vad digitaliseringen av äldreomsorgen möjliggör för kommunernas äldreomsorg. Olika forskare och föreläsare, representanter från kommuner och statliga myndigheter med flera kommer att ge inspiration och dela med sig av vad morgondagens äldreomsorg kommer att behöva erbjuda och vad det kan innebära för krav på kommunerna.

Målgrupp

  • Socialchefer, verksamhetschefer, äldreomsorgschefer, enhetschefer, utvecklare, strateger, projektledare

Program

08.45 – 09.00 Kompetenscenters film under incheckningen

09.00 – 09.05 Välkommen! Eva Sahlén, SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

09.05 – 09.30 Digital teknik med den äldre i fokus Maja Fjaestad, statssekreterare på Socialdepartementet inleder konferensen

09.30 – 10.15 Digital transformation av välfärden Morten Hyllegaard föreläser om att använda välfärdsteknik till att möjliggöra för individen att leva ett så självständigt liv som möjligt. Morten Hyllegaard är grundare av den danska Udviklingsbureauet BETA i Köpenhamn. Arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling i kommuner över hela Skandinavien.

10.15 – 10.25 Paus

10.25 – 11.10 Förändringsledning och ledarskap Mattias Ask Kalmar, Maria Jonsson Borås och Gunilla Öberg Karlstad. Tre förvaltningschefer i Kompetenscenter välfärdstekniks modellkommuner reflekterar över den framtida äldreomsorgen och vad den kan kräva av ledarskap och förändringsledning.

E-utbildning i Förändringsledning med fokus på välfärdsteknik

Lena Dahlberg och Victor Forsberg, projektledare Kompetenscenter välfärdsteknik berättar om en kommande e-utbildning i förändringsledning med fokus på välfärdsteknik.

11.10 – 11.20 Paus

11.20 – 12.00 Förutsättningar för att lyckas med digitaliseringen Några av våra statliga myndigheter samt SKR Kompetenscenter välfärdsteknik informerar om olika stöd/verktyg som kommuner kan använda vid införande av välfärdsteknik.

  • Agneta Aldor, utredare E-hälsomyndigheten
  • Charlotte Aleman, kommunikatör och kreativ strateg Post och Telestyrelsen
  • Evamaria Nerell, utredare Socialstyrelsen
  • David Wiklund, projektledare Kompetenscenter välfärdsteknik

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 På jakt efter välfärdens digitala infrastruktur Patrik Sundström, Chief Digital Officer, SKR

13.30 – 14.05 AI här och nu Amy Loutfi, Professor, Vice rektor för AI på Örebro Universitet och Helena Söderström, VD Neurolearn pratar om vad AI är, vilka möjligheter som finns här och nu samt om utvecklingen av en AI-produkt inom hemtjänsten.

14.05 – 14.15 Paus

14.15 – 14.45 Mänskligare välfärd med digitalisering och AI Göran Lindsjö, Governo AB, internationell rådgivare inom strategiska AI-frågor.

14.45 – 14.50 Avslutning