SIP på distans, vård personal har ett videosamtal vid sitt skrivbord - genomför en SIP på distans

SIP på distans i Västernorrland

Kramfors var först ut

2018 genomförde Kramfors kommun och tillhörande hälsocentraler, en pilot i projektform, SIP på distans. Det utvecklade arbetssättet innebär att kommunens sjuksköterska åker hem till patienten och kopplar upp sig digitalt med övrig personal. Det uppskattades av alla parter och är sedan cirka fyra år ett permanent arbetssätt för boende inom Kramfors kommun. Den fasta vårdkontakten vid hälsocentralen har i uppdrag att samordna berörda vårdgivare för en SIP.  

– Det är en klar förbättring för patientens möjlighet att få rätt hjälp och stöd efter hemkomsten. När du kommer hem börjar du landa i din situation och kan börja tänka mer långsiktigt. På sjukhuset kan man känna på ett visst sätt och tro att man kommer ha vissa behov när man kommer hem. Det är inte alltid det stämmer med hur man känner när man är hemma, säger Helena Rödén.

När mötet hålls på distans blir det möjligt för anhöriga som bor i andra delar av länet eller landet att delta vilket varit mycket uppskattat.

Införts i Sollefteå

Inför införandet i Sollefteå genomförde regionen tillsammans med kommunen utbildningar om SIP på distans där berörda medarbetare hade möjlighet att delta.

I Sollefteå har man ännu inte tagit steget in i patientens hem utan SIP har initialt genomförts endera på sjukhuset eller i kommunens korttidsboenden.

– Vi är jätteglada att ha kommit i gång med SIP på distans. Det är en del kvar att göra men vi kommer dit. Det finns en vilja från alla parter, säger Marie Thors Österberg, fast vårdkontakt, Hälsocentralen Sollefteå.