Skandinaviskt erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering

Skandinaviskt erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering

Socialtjänsten är en viktig del i vårt välfärdssamhällen och är en central del av kommunernas kärnverksamhet. För en fortsatt god kvalitet samt att möta individers framtida behov behöver vi nyttja digitaliseringen möjligheter.

Vision e-hälsa 2025 parterna, Sveriges regering och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)arrangerar ett unikt tillfälle med fokus på kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering (öppnas på annan webb i ny flik) Med möjlighet att inspireras av Norges och Danmarks erfarenheter i det här området och föra en dialog om hur SKR tillsammans med regering, myndigheter och kommun på bästa sätt kan hjälpas åt för att flytta fram positionerna för socialtjänsten!

Coronapandemin har utmanat välfärdssamhället samtidigt som vi ser att det har lett till en snabb omställning till mer digitala arbetssätt. Under dagen deltar representanter från kommuner, staten och myndigheter som berättar om digitaliseringsutvecklingen inom socialtjänsten i de olika länderna. Fokusområden för dagen är samverkan, resurseffektiva och nya arbetssätt samt informationssäkerhet och innovation.

Moderatorer är Åsa Furén-Thulin, sektionschef på SKR och Tony Malmborg, enhetschef på Socialdepartementet, som kommer att leda oss genom programmet hela dagen.

Dagen pågår mellan kl. 9.00 – 17.00, med ett längre uppehåll mellan 14.30 och 16.30

Programmet för dagen den 10 mars

Välkomna – Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR och Tony Malmborg, enhetschef Socialdepartementet.
Inledning till dagen – Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet och Fredrik Lennartsson, avdelningsdirektör SKR.
Sveriges vision om e-hälsa 2025 och strategi för digitalisering – Marie Morell, Region Östergötland och Linda Larsson, Karlstad kommun, politiker och representanter i styrgruppen för vision e-hälsa 2025. Arion Chryssafis, ordförande i SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg.
09:40 – 09:50 Paus
Den digitala omställningen inom socialtjänsten – Områden där de största digitala omställningarna har skett för socialtjänstens verksamheter presenteras av de olika länderna. Om och på vilket sätt har utvecklingen påverkats av coronapandemin? Samtal och inspel från deltagarna via webben.
10.40 – 10:50 Paus
Samverkan på olika nivåer för en digital utveckling – Digitalisering kräver kraftsamling, men hur ser det idag när det gäller samverkan, ansvarsfördelning och organisation mellan kommuner, myndigheter och staten när det gäller socialtjänstens digitalisering? Samtal och inspel från deltagarna via webben.
11:40 – 12:40 Lunch
Lagstiftning och informationssäkerhet – Hur arbetar respektive land med gemensamma utmaningar mellan kommun, myndighet och stat gällande lagstiftning och informationssäkerhet? Har pandemin påverkat dessa frågor? Medverkade länder berättar också om hur arbetet med innovation ser ut för att driva på utvecklingen, exempel på nya affärsmodeller, forskning, testmiljöer och gemensamma upphandlingar. Samtal och inspel från deltagarna via webben.
13:30 – 13:40 Paus
Panel och frågestund – Representanter från medlemsorganisationer och staten från Sverige, Danmark och Norge.
14:30 – 16.30 Sändningspaus
16.30 – 17.00 Avslut och nästa steg – Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet och Fredrik Lennartsson, avdelningsdirektör SKR, sammanfattar dagen och redogör för samverkan framåt. Denna del kommer att webbsändas i efterhand.