Skellefteå kommun - presenterar sig som modellkommun

Skellefteå vill samskapa, lära och sprida med teknikens möjligheter – SKR modellkommun

Möt Skellefteå och lyssna till Ejja Häman Aktell som berättar om deras arbete med verksamhetsutveckling av sin äldreomsorg genom digitala lösningar i filmserien med SKRs tio modellkommuner . Sprid gärna filmen i andra kanaler.

Den digitala resan för att utveckla välfärdstekniken inom äldreomsorgen pågår i Skellefteå. Fast egentligen handlar det om en förbättringsresa där självständighet för våra äldre inom äldreomsorgen är en självklarhet. Och där de individer vi är till för kan leva livet på bästa möjliga sätt – hela livet.

Ejja Häman Aktell, Vård- och omsorgschef berättar om kommunens arbete
  • Vi skapar god vård, omsorg och stöd utifrån individens perspektiv. Det är när Anna säger att hon sover gott på natten med trygghetskamera som jag blir glad, säger Ejja Häman Aktell, Vård- och omsorgschef på Skellefteå Kommun. 

Trots att välfärdsteknik idag är ett naturligt inslag i vardagen för Skellefteborna och deras drömmar, och hos tusentals medarbetare, är kommunen inte färdiga.

  • Det blir vi aldrig och det är som det ska, säger Ejja Häman Aktell

Under de kommande tre åren kan du ta del av de erfarenheter Skellefteå har från att samskapa, lära och sprida med teknikens möjligheter. Förhoppningen är att du blir inspirerad, och många med dig.