Seminarium under innovationsveckan Sköra äldre som medskapare i innovationsprocessen i Göteborgs Stad

Sköra äldre som medskapare i innovationsprocessen i Göteborgs Stad

Ett tips bland alla seminarier och event under den kommande Innovationsveckan gedigna program för den 5 – 9 oktober är Sköra äldre som medskapare i innovationsprocessen i Göteborgs Stad den 6 oktober 13:00–13:45.

Åkerhus äldreboende har drivit ett projekt med stöd av SKR:s Innovationsguiden och samskapat med sina hyresgäster där hälften har en demensdiagnos. För att ta reda på vilket sätt brukarinvolvering och tjänstedesign kan användas tillsammans med sköra äldre personer som ofta upplever både fysisk och kognitiv påverkan på sin funktionsförmåga?

Våren 2019 startade ett utvecklingsprojekt på äldreboendet Åkerhus. Bakgrunden är att äldreboendet ska rivas och ersättas av ett nytt; Åkerhus 2.0. Till dess behöver äldreboendet vara på det klara med vad som behöver utvecklas inom välfärdsteknik och digitala lösningar. Många intressanta insikter har kommit fram i projektet och dess följeforskning med Göteborgs Universitet.

Under denna webbsändning berättar projektledaren Ann-Christin Ericson hur de inom projektet har samskapat tillsammans med hyresgästerna på äldreboendet. Medverkar gör även Julia Olander och Gunilla Gudmunds, Göteborgs Stad.