Skottlandsmodellen i Sverige

Webbinarium om Skottlandsmodellen

Kostnadsfritt 27 sep – 2022 kl. 08:00 – 09:00 Välkommen att delta i ett digitalt frukostseminarium om hur Skottlandsmodellen, GIRFEC, kan utvecklas och anpassas för arbete i Sverige. Seminariet handlar också om hur forskning och praktik kombineras för att få till ett kunskapsbaserat och innovativt arbete.

Seminariet ingår i Socialstyrelsens och Skolverkets satsning på tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Tanken med skotska GIRFEC (Getting it right for every child) är att förbättra samverkan mellan de professioner som möter barn och unga, och gemensamt styra om arbetet till mer förebyggande för att uppmärksamma och möta behov i ett tidigare skede. 

Forskningsprogrammet Connected Children har knutits till fem pågående utvecklingsarbeten i Sverige, för att skapa ett partnerskap mellan forskning och praktik. Under seminariet lyfts erfarenheter och intentioner fram, både övergripande och specifikt från utvecklingsarbetet i Alvesta.

Anmälan

Sista datum för anmälan är den 16 september.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig som är chef, strategisk nyckelperson eller arbetar inom skola/elevhälsa, socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

Medverkande

Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och ansvarig för forskningsprogrammet Connected Children.

Mats Andersberg, docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och forskare inom Connected Children.

Kari Jess, doktor i socialt arbete vid Dalarnas Högskola och forskare inom Connected Children.

Fredrik Wärn, verksamhetschef i Alvesta kommun.

Ellen Wikerstål, samordnare i Alvesta kommun.