Webbutbildning förändringsledning Välfärdsteknik

SKR lanserar webbutbildning förändringsledning

Webbutbildning: Förändringsledning Den 14 oktober lanserar SKR Kompetenscentrum välfärdsteknik en webbutbildning om förändringsledning. Utbildningen som är kostnadsfri vänder sig till verksamhetsutvecklare, projektledare och chefer. Med evidensbaserad teori, konkreta exempel från verkligheten och en praktisk del med mallar och verktyg lägger utbildningen grunden för ett lyckat införande.

Passa på att redan nu gå med i LinkedIn-gruppen Förändringsledning + Välfärdsteknik = SANT för att få uppdateringar om utbildningen.