SKR och Adda erbjuder en utbildning för välfärdens ledare i innovationsledning

SKR och Adda erbjuder en utbildning för välfärdens ledare i innovationsledning | SKR

För att hantera dagens och morgondagens utmaningar behöver vi träna våra förmågor att utveckla och ställa om verksamheter. Därför erbjuder Adda Kompetens en ny utbildning i innovationsledning som vänder sig till dig som är chef och ledare i välfärden och vill stärka din organisations omställningsförmåga och innovationskultur.