Slutkonferens för femårigt projekt om välfärdsteknik

Välkommen på slutkonferens den 5 november för projektet Stockholm Digital Care. Under fem år har vi arbetet med att hjälpa företag som utvecklar välfärdsteknik att få deras produkter och tjänster att bli precis det vi behöver inom vård och omsorg. Vi berättar om hur vi fått två världar att mötas och tillsammans jobba för att öka självständighet och trygghet för äldre som bor hemma.

Vi får inspel från flera personer bland annat Göran Lindsjö, AI-rådgivare, som vill ingjuta mod och stolthet i en bransch som har fantastiska möjligheter att dra nytta av modern teknik.

HÄR läsa mer om konferensen och anmäla dig.