GO-DigIT konferens 3 juni

Slutkonferens för GO-DigIT 3 juni

GO-DigIT är ett ESF-finansierat projekt som sedan starten i april 2019 har arbetat med att höja den digitala kompetensen för medarbetare och chefer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård , individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd i Göteborgs Stad.

Nu är det dags för slutkonferens där de kommer att delge resultat och erfarenheter från projektet och lärdomar och tips för att lyckas med kompetensutveckling under pandemi och omorganisation.
Välkommen att delta!

När? 3 juni kl 13-15
Var? Digitalt via Teams.
Anmälan: ANMÄL DIG HÄR

Program och lite ur innehållet:

  • Hur gör man för att lyckas nå ut till 5 000 medarbetare under en pandemi?
  • Vad krävs för att göra Göteborgs Stad lite mer digital?
  • Hur tar man bäst till vara på engagemanget hos 400 IT-ambassadörer?
  • Vad tycker projektets DigITsar och IT-ambassadörer egentligen?
  • Hur fortsätter vi arbetet?