SlutrapportSamverkansprojektet Digga Halland

Slutrapport från Digga Halland

Två och ett halvt år, tio delprojekt, utbildningar, enkäter, intervjuer, förändringar, mängder av nya kontakter, erfarenheter och kunskap. Det sammanfattar samverkansprojektet Digga Halland. Projektet varade mellan mellan augusti 2018 och januari 2021 och genomförde kompetens­höjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Syftet var att öka förutsättningarna att möta den digitala utvecklingen.

Några av de resultat som kom av projektet Digga Halland var etikfilmer, en webbutbildning, arbetssätt, konferenser, stödmaterial, utbildningsmaterial, nätverk, forum, olika modeller (däribland 10-stegs-modellen PIO), framgångsrecept för digitaliseringsambassadörer och en gemensam grund för framtiden. Resultatet har redovisats i en Slutrapport Digga Halland (pdf) och en sammanfattning finns även att ta del av som katalog: En digital resa för framtidens vård och omsorg (pdf).