Rapporten The right to access the city – Nordic urban planning from a disability perspective

Smarta tekniska lösningar inte verklighet i nordiska kommuner

Smart teknik anses vara en av de viktigaste lösningarna när det kommer till att öka tillgängligheten i våra städer för personer med funktionsnedsättning. Men ute i de nordiska kommunerna är de lyckade exemplen få. Trots att viljan finns bland myndigheter och funktionshindersorganisationer. Detta visar en ny rapport från Nordregio.

Rapporten The right to access the city – Nordic urban planning from a disability perspective är ett resultat av en studie som bland annat kartlägga vilka tekniska lösningar som redan används runt om i Norden för att öka tillgängligheten. Verkligheten visade sig annorlunda än vad rapportförfattarna förväntat sig. Det fanns inte så många lösningar som som används i kommunerna.

Kommunerna tar tid på sig att implementera och ta till sig nya lösningar vilket i praktiken innebär att tekniken hinner springa ifrån dem. För att få fart på arbetet tycker kommunrepresentanterna att fokus mera borde ligga på att prata om andra aspekter än själva tekniken, som till exempel inkludering, jämlikhet och mänskliga rättigheter.
Rapporten kommer att presenteras den 27 oktober under Nordens välfärdscenters webbinarium Smart cities are universally designed cities. Här hittar du mer information och anmälningslänken till webbinariet:
Smart cities are universally designed cities