Skärmdump från Uddevallakommuns webb presenterar nyheten att de är en av tio modellkommuner

Smartare verksamheter i Uddevalla – SKR modellkommun

Uddevalla presenterar sig som nummer tio i ordningen i filmserien med SKRs tio modellkommun Som modellkommun ingår Uddevalla i det Kompetenscenter som bildats för att stödja Sveriges övriga kommuner när det gäller teknik, kvalitet och effektivitet med de äldre i fokus.

Uddevalla är en mellanstor kommun på 57 000 invånare i hjärtat av Bohuslän. Här har man fokuserat på att det inte kommer finnas tillräckligt med utbildad personal inom vård och omsorg om arbetet fortsätts skötas som idag. Arbetet måste utföras smartare med välfärdsteknik.

Uddevalla har anställt en robot inom socialtjänsten som heter Robin, arbetar 24 timmar om dygnet och behöver ingen fikapaus. Hen sköter bland annat underlag för försörjningsstöd, anställningsprocessen, vikariebesättning, betalar ut habiliteringsersättning, kollar fel i hjälpmedelsfakturor. Allt går automatiskt och hen har tid för många fler arbetsuppgifter.

Genom att bli utvald till modellkommun inom välfärdsteknik så hoppas Uddevalla på att kunna stötta andra kommuner men även stimulera kommunen själv till att öka hastigheten på breddinförande av beprövad och ny teknik.

Ta del av Uddevallas arbete som modellkommun på SKRs webb