Smer ger kommentarer kring Robotar och god vård

Smer kommenterar 2022:2 Robotar och god vård

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar för hur sjukvården ska finansieras, styras, organiseras och bemannas. Därtill finns ett ständigt behov av att höja kvaliteten på vård och omsorg. I vissa fall kan tekniska lösningar vara ett effektivt verktyg i utvecklingsarbetet. Förhoppningar finns till exempel om att hälsorobotar skulle kunna bidra till att ge vårdtagare ökad egenmakt, frigöra tid för vårdpersonal och effektivisera vården.

Smers kommenterar (2022:2) gäller Robotics for Good Care, Deutscher Ethikrat (2020). Hela rapporten finns tillgänglig på: opinion-robotics-for-good-care.pdf (ethikrat.org).