SHIC & SKR anordnar konferens om Sveriges första sociala utfallskontrakt – den 12 mars 2021

Sociala investeringar – konferens

SKR och RISE Social & Health Impact Center bjuder in till en digital heldagskonferens om sociala investeringar med lärdomar från Sveriges första sociala utfallskontrakt och andra exempel. Den 12 mars 10.00 – 16.00

Konferensen vänder sig till alla med intresse för hur arbetet med sociala investeringar kan omsättas i praktiken.

Det sociala utfallskontraktet i Norrköping har pågått mellan 2016 och 2020. Arbetet initierades av SKR och Norrköping i syfte att pröva nya och förhoppningsvis effektiva modeller för sociala investeringar. Utfallskontraktet tecknades mellan Norrköping och Leksell Social Ventures i syfte att nå förbättrade resultat för placerade barn och unga. SKR har med stöd av Lumell Associates utgjort intermediärsstöd under projektets gång. Under seminariet får ni ta del av resultat och erfarenheter från genomförandet av utfallskontraktet och ger er en bild av hur arbetet påverkat praktiken i Norrköping samt exempel från projekt i socialtjänsten, både från Norrköping och från Partille, Helsingborg och Stockholm. 

Programmet

10:00-10:30 Välkomna
Vad krävs för en verklig förändring?
 • Arion Chryssafis (M), ordförande beredningen för socialpolitik och individomsorg
 • Cecilia Grefve Lang, förvaltningschef vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun
 • Lars Stjernkvist (S)
 • Jonas Lundberg, partner, Lumell Associates

10:30-10:50 Nytänkande inom socialtjänsten
Vad krävs? Kan sociala investeringar bidra till idéer och genomförande? Aktuellt utvecklingsarbete: Andrea Hormazabal, avdelningschef, Aida Rizvic och Brita Svensson, socialtjänsten i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning i Stockholms stad.

10.50-11.10 Hur vet vi vad som behövs? Nya lösningar med hjälp av samskapande
Aktiviteter inom ramen för Öppnasoc i Helsingborg.
David Bergström, kommunikatör för brukardelaktighet och föreningssamverkan vid socialförvaltningen i Helsingborgs kommun.

11:10-11:30 Hur förbättrar vi situationen för placerade barn & unga?
Utvecklingsresan i Partille. Lärdomar kring socialtjänstens arbete med satsningar på hemmaplanslösningar och familjehemsplaceringar. Margareta Antonsson, chef social- och arbetsförvaltningen i Partille kommun

11:30-11:55 Arbetet med Team Nystart – Lärdomar från Norrköpings arbetssätt
Hur arbetade teamet konkret för att utveckla och säkra vården för placerade barn? Vilka erfarenheter och nya arbetssätt bevaras? Petra Blom, tidigare projektledare och Ann Henriksson, chef för kvalitet och utveckling i Norrköping.

11.55-12.00 Reflektioner kring förmiddagen
Hur får vi det att hända i verkligheten i hela Sverige? Ing-Marie Wieselgren tillsammans med Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR.

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Resultaten av det sociala utfallskontraktet i Norrköping
Pontus Andersson, Lumell Associates, berättar om projektets resultat, kommentar från Hugo Mörse, Leksell Social Ventures.

13:30-13:50 Kommunens lärdomar av det sociala utfallskontraktet
Petter Skill, ekonomidirektör, Ann Henriksson, chef för kvalitet och utveckling Socialkontoret och Kikki Liljeblad, kommunalråd Norrköpings kommun.

14:00-14:35 Utvecklingen kring sociala investeringar och utfallskontrakt

 • Shirin Bartholdsson, processledare sociala investeringar, Västra Götalandsregionen
 • Andrea Hormazabal, avdelningschef socialtjänsten i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning i Stockholms stad
 • Erik Begler, strateg sociala investeringar, Stockholms stad.
 • Faisal Muse och Hedvig Wiezell, Folkets Husby

14:35-14:55 Hur kan det praktiska arbetet med sociala investeringar stödjas nationellt?
Lovisa Vildö, projektledare, RISE och Magnus Johansson, forskare, RISE.

15:00-15:30 Vad händer i omvärlden och hur ser EU på sociala investeringar?
Mara Airoldi, Government Outcomes Lab, University of Oxford, Georgia Efremova, DG Economic and Financial Affairs, European Commission.

15:30-16:00 Avslutande panelsamtal – vad är nästa steg?

 • Ing-Marie Wieselgren
 • Lars Stjernkvist (S)
 • Jakob Forssmed (KD)
 • Clas Olsson, Generaldirektör ESV och utredare av En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner
 • Yvonne Haneskog, processledare sociala investeringar, Örebro kommun