Lunchklubben Linköpings universitet

Sociala robotar i äldrevården -hur ska man tänka kring utveckling, införande och utvärdering?

Lunchklubben på Linköpings universitet bjuder in till seminariet Sociala robotar i äldrevården -hur ska man tänka kring utveckling, införande och utvärdering?

Användningen av sociala robotar i äldrevården har ökat sedan införandet av välfärdstekniksprogrammet och den här typen av teknik har uppmuntrats starkt inom offentlig sektor. Men den effekt som man hoppas att robotarna ska ge de äldre, exempelvis minska ensamhet och oro, är inte väl undersökt. Sofias forskning utgår från slutanvändarnas perspektiv, vad för typ av robotar vill de ha och vad ska vara robotarnas syfte, hur ska man införa robotarna i verksamheten och vilket stöd skulle personalen behöva, samt hur kan man utvärdera robotarnas effekt och säkerställa att de gör våra äldre gott? Föredraget kommer utgå från de här frågorna och koppla dem till den pågående etiska debatten kring teknik inom vården. Avslutningsvis kommer tips på hur organisationer kan tänka kring en vård förstärkt av robotteknik.

Sofia Thunberg är doktorand i kognitionsvetenskap vid institutionen för datavetenskap (IDA), Linköpings universitet.