Effektmätning, nyttorealisering och styrning - hur ge incitament för prevention och tvärsektoriella lösningar?

Sociala utfalls kontrakt

En grundpelare i sociala utfallskontrakt är att förbättrade sociala och hälsomässiga utfall ska leda till en ersättning till involverade parter och besparing av offentliga resurser. Detta regleras genom ett kontrakt mellan utfallsansvarig och investerare – ett utfallskontrakt. De samverkande aktörernas roll inom sociala utfallskontrakt kan variera beroende på kontext och område och därmed kan strukturen för utfallskontraktet se ut på olika sätt.

Via ett socialt utfallskontrakt binder sig den utfallsansvarige gentemot en investerare att leverera specifika insatser och sträva efter definierade mål för målgruppen. Investeraren får rörlig ersättning baserat på uppnådda utfall. För att begränsa investerarens ersättning införs ett utfallstak. I vissa fall är projektägare och finansiär samma aktör (se hur Botkyrka och Örnsköldsvik arbetat med sociala utfallskontrakt för förebyggande och tidiga insatser för bättre hälsa och arbetsmiljö. ).

Kommuner och regioner möter många utmaningar på det sociala området – utsatta barn, ungdomar på glid, arbetslösa, nyanlända och människor med psykisk ohälsa. De sociala problemen kan ofta upptäckas tidigt och den mest effektiva lösningen vore att förebygga problemen och därmed minska samhällets kostnader på sikt. Även om alla offentliga aktörer arbetar proaktivt, har bara ungefär hälften av alla kommuner och regioner gjort mer långsiktiga och sektorsöverskridande satsningar i så kallade sociala investeringar. I en rapport till ESO undersöker Anna Balkfors, Tomas Bokström och Tapio Salonen hur sociala investeringar organiseras, motiveras, bedrivs och vilka utfall som förväntas

På Det digitala Vitalis 2020 genomförde Tomas Bokström ledare av Social & Health Impact CenterRISE Research institute of Sweden ett seminarium Effektmätning, nyttorealisering och styrning – hur ge incitament för prevention och tvärsektoriella lösningar? Som du kan ta del av.

Ta del av Sveriges första utfallskontrakt

Det första sociala utfallskontraktet i Sverige drivs av Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures med stöd från SKR och Lumell Associates.