Socialstyrelsen tar fram strategi för välfärdsteknik

Socialstyrelsen tar fram strategi för välfärdsteknik

Välfärdsteknik behöver bli tillgänglig för fler och bli mer inkluderande. Då kan den användas ännu mer för att öka trygghet och delaktighet för både äldre och personer med särskilda behov. För att stödja utvecklingen tar Socialstyrelsen fram en strategi för välfärdsteknik i dialog med flera av Sveriges främsta forskare på området.

Socialstyrelsen bjuder in till en dialog med forskarsamhället i arbetet med den nya strategin för välfärdsteknik. Forskare från tio universitet träffar Socialstyrelsen och tio andra myndigheter samt Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att dela aktuell forskning, identifiera kunskapsluckor och diskutera vilka fler stöd som behövs för införandet. Fler dialoger är planerade, bland annat med brukar- och patientföreningar.

Socialstyrelsens roll i arbetet

Socialstyrelsen stödjer tillämpning av välfärdsteknik och digitalisering i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det handlar både om att stödja att det införs rätt och att det används enligt gällande regler. Välfärdsteknik behöver också införas utifrån de kriterier som ingår i God vård och omsorg: kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Myndigheten tar fram utbildningar, gör uppföljningar och analyser samt producerar stödmaterial när det gäller etiska och juridiska frågor.