Socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer 2022

Nationell konferens med fokus på samordnade interventioner inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer 2022

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för forskningsprogrammet Sivin-Barns tredje nationella konferens står samordnade interventioner för upptäckt, utredning, bedömning och skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med våld och ta ansvar för våldets konsekvenser.

Konferensen arrangeras av Sivin-Barn vid Marie Cederschiöld högskola och kommer hållas online med keynote-föreläsningar, panelsamtal och paper-sessioner på förmiddagen , och parallella seminarier med presentationer från forskningsstudier och projekt under eftermiddagen. Konferensen är digital och kostnadsfri.