Sök finansiering för innovativa IoT-projekt

Sök finansiering för innovativa IoT-projekt som bidrar till samhällsnytta i offentlig sektor.

IoT Sverige vill med årets utlysning öka Sveriges förmåga och förutsättningar för implementering av IoT-lösningar i offentlig sektor. Vi menar att IoT-teknik kan utgöra en pusselbit för att nå de övergripande Agenda 2030 målen om god hälsa, minskad ojämlikhet och hållbara samhällen.

Utlysningen öppnade den 29:e juni och sista ansökningsdag är 2 november 2021 (klockan 14:00)

Vem kan söka?

IoT-Sverige vill få fler kommuner och regioner att i samverkan med företag, forsknings- och innovationsaktörer och civilsamhället, utveckla och öka sin förmåga att använda IoT-lösningar och IoT-data, som till exempel realtidsdata eller strömmande data.

IoT Sverige ser gärna att projekten har ett nationellt fokus. Därför uppmuntras särskilt till samverkan mellan kommuner och regioner i Sverige.

Tre typer av projekt

Utlysningen gäller för tre olika typer av projekt:

  • Förberedelseprojekt
    Riktar sig till svenska kommuner och regioner som vill komma i gång med användandet av sakernas internet. Finansiering på upp till 300 000 kr. Mer om Förberedelseprojekt (Vinnova).
  • Prototyputvecklingsprojekt
    Riktar sig till kommuner och regioner som i samverkan med andra aktörer vill testa och utveckla IoT-idéer som kan bidra till samhällsnyttiga IoT-lösningar. Finansiering på upp till 2 000 000 kr. Mer om prototyputvecklingsprojekt (Vinnova).
  • Genomförandeprojekt
    Riktar sig till kommuner och regioner som vill skala upp befintliga eller implementera nya IoT-lösningar inom offentlig sektor, antingen genom upphandling av eller i samverkan med andra aktörer. Finansiering på upp till 5 000 000 kr. Mer om Genomförandeprojekt (Vinnova).