Föräldrar och ett barn på promenad. Barnet åker på ryggen på en av föräldrarna

Sollentuna kommun startade telefonlinje och videosamtal för föräldrar

Tidigt under coronapandemin märkte enheten för föräldrastöd i Sollentuna av en kraftig minskning av antalet besök. De insåg då att de behövde ställa om från fysiska till digitala möten.

Enheten ökade tillgängligheten genom att använda befintliga digitala kommunikationsplattformar. På så sätt har det blivit möjligt för vårdnadshavare att använda videosamtal när de vill ha kontakt.

Samtliga medarbetare vid enheten har arbetat med att planera och införa videosamtal via olika plattformar. Erfarenheterna ska följas upp och utvärderas, men med största sannolikhet är detta ett arbetssätt som enheten för föräldrastöd kommer att ha som en del av sitt utbud även när coronapandemin är över.

Här kan du läsa mer om hur Sollentuna kommun startade telefonlinje och videosamtal för föräldrar.
Bild: Sollentuna kommun

Coronapandemin skapar helt nya förutsättningar för landets kommuner inte minst inom vård, omsorg och socialtjänst. Flera kommuner använder digitala verktyg och har hittat nya smarta lösningar för att klara omställningen. För att sprida erfarenheter från detta publicerar E-hälsomyndigheten nu berättelser från kommuner runt om i Sverige varav denna är en. Du hittar samtliga berättelser här.