Sommarhälsningar från verksamheter inom socialtjänsten. Med hälsningar från Socialstyrelsen

Sommarhälsningar från verksamheter inom socialtjänsten

Inför sommaren 2021 har Socialstyrelsen lagt ut en serie artiklar och hälsingar, från verksamheter inom socialtjänsten. Fokus är förberedelser för sommaren och rutiner som gett goda resultat.

Där hittar du också utbildningar i basala hygienrutiner och introduktionsutbildningen för arbete inom socialtjänsten. För sommarvikarier och ny personal.

Stöd och information som kan vara särskilt aktuell för dem som är nya inom socialtjänsten:

På Kunskapsguiden.se finns samlad information och kunskap och tips på kostnadsfria utbildningar från Socialstyrelsen, andra myndigheter och organisationer.