Do you feel the same? Känner di igen dig? PTS Digitalhjälpens broschyrer

Sprid! Digitalhjälpens broschyr “Känner du igen dig?”

Digitalhjälpen har tagit fram en informationsbroschyr som vänder sig till de som har lite eller ingen vana av digital teknik och digitala tjänster. Broschyren berättar om vad som kan vara bra med digitala tjänster och hur man kan ta ett första steg. Den listar även tips på var det går att få mer hjälp och stöd. Broschyren finns både på svenska och engelska.

Digitalhjälpens broschyr “Känner du igen dig?”

Digitalhjälpen brochure “Do you feel the same?”