skärmdump av Kunskapsguidens webb som beskriver Stöd för att introducera medarbetare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Stöd för att introducera medarbetare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Ta del av Socialstyrelsens nya webbaserade stöd för att introducera socialsekreterare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Stödet riktar sig till nya socialsekreterare och ger arbetsledarna stöd för planering av introduktionen.

Socialstyrelsen webbaserade stöd för att introducera medarbetare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det nya stödet är en reviderad och utökad version av den tidigare yrkesintroduktionen där flera nya temadelar har tillkommit.

Stödet är ett komplement till introduktionen utformat för att användas i det dagliga arbetet i dialog med kollegor och arbetsledare.

  • Det handlar sammanfattningsvis om att tränas i att genomföra handläggningsprocessen på ett rättssäkert sätt i dialog med barn, föräldrar och andra viktiga personer för barnet, och att möta dessa med lyhördhet, inlevelseförmåga och respekt, säger Solveig Freby, utredare på Socialstyrelsen.

Stödet riktar sig till nya socialsekreterare såväl som deras arbetsledare. De delar som riktar sig till socialsekreteraren innehåller bland annat relevanta poddar, faktatexter, övningar och webbaserat utbildningsmaterial. Den som ansvarar för introduktionen, ofta den närmsta arbetsledaren, kan i sin tur ta del av en studiehandledning som ger stöd i att planera yrkesintroduktionen.

Stödet riktar sig till arbetsledare, introduktionsansvarig och nya socialsekreterare samt består av följande delar:

  • Temat Stöd för yrkesintroduktion i den sociala barn- och ungdomsvården
  • En studiehandledning för arbetsledare och introduktionsansvarig på Socialstyrelsens utbildningsportal.
  • Ett individuellt program om tio avsnitt för yrkesintroduktion för nya socialsekreterare på Socialstyrelsens utbildningsportal.