Skärmdump från socialstyrelsens webb. Allt syns inte på utsidan, det vi inte ser

Stöd för bättre möten mellan vården och personer som upplever psykisk ohälsa

Det vi inte ser

Fyra av tio med erfarenhet av psykisk ohälsa upplever att de har blivit orättvist bemötta i vården. Ibland syns det inte på utsidan när någon mår dåligt. Ibland hörs det inte heller. Vad är det vi inte ser?

Socialstyrelsen har tagit fram ett flexibelt utbildningsmaterial för bättre möten. Fokus i är att ge stöd till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården när du möter patienter där psykisk ohälsa påverkar patientens kommunikations-och funktionsförmåga. Materialet utgår från att ett gott bemötande är en förutsättning för alla patienter oavsett om personen har psykisk ohälsa eller inte. Du kan använda materialet när och hur du vill, enskilt eller tillsammans.

Materialet innehåller filmer och VR-film, reflektionsfrågor, konkreta verktyg med stegvist stöd för bättre möten och samtal, nycklar för att bemöta sorg och ledsenhet mm.