Skärmdump från Opratats webbplats

Stöd för dialog om de svåra frågorna

Opratat.se är ett verktyg för att börja prata om tankar och känslor som ofta förblir opratade i familjer med barn med funktionsnedsättning. Med filmer, berättelser, bilderböcker och spel kan barn och vuxna upptäcka hur den andre tänker och känner i olika situationer. Det kan vara en början till samtal. Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, till barnens familjer och andra vuxna som familjen möter. 

Opratat.se drivs av Nationellt kompetencentrum anhöriga. Webbplatsen har tagits fram tillsammans med barn, i ett projekt som drivits inom av Funktionsrätt Sverige i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Rädda barnen, 1177 Vårdguiden och Region Skåne.

160 barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar har intervjuats och bidragit med sin kompetens. Nedan kan du se de 8 teman som kom fram.

  1. Jag har nå’t, Tema
  2. Säger inte hur jag mår,
  3. Behöver alltid hjälp,
  4. Är det mitt fel,
  5. Skäms dom?,
  6. Tar ansvar för andra,
  7. Framtiden?
  8. Kommer han att dö?