Tecknad hand som vinkar i ett videosamtal

Stöd för digitala möten i socialtjänsten med anledning av covid-19

Under coronapandemin kan digitala möten minska smittrisken och underlätta socialtjänstens kontakter med invånare, brukare och samverkansparter. Samtidigt behöver socialtjänsten säkerställa att det digitala mötet sker på ett säkert sätt. Stödmaterialet från SKR.

För digitala möten gäller samma regler som för fysiska, det vill säga att känsliga uppgifter behöver skyddas så att obehöriga inte kommer åt dem. Det innebär att socialtjänsten måste göra en riskbedömning innan en digital tjänst kan användas. 

Stödmaterialet lyfter juridiska aspekter och informationssäkerhet kring digitala tjänster.  Vid bedömningen om en tjänst kan användas behöver kommunen ta hänsyn till typ av möte, vilken information som hanteras och säkerhetskraven för tjänsten. Analys och beslut bör dokumenteras. Om kommunen väljer en tjänst med lägre säkerhetsnivå bör det beslutet tas på kommunlednings- eller förvaltningsnivå. 

Några tips att tänka på om du använder en tjänst utan stark autentisering 

  • Gör inte möten offentliga, använd gärna lösenord till mötet eller låt användaren vänta ”utanför” för att bli insläppt. 
  • Dela aldrig dokument med känsliga information via appar eller i chattfunktioner, varken med den enskilde eller andra aktörer. 
  • Se till att medarbetare som arbetar hemifrån ansluter sig till kommunens VPN, och att de säkerställer att miljön de sitter i tar hänsyn till integritet och sekretess. 
  • Tänk över hur den enskilde ska identifiera sig (till exempel genom att visa upp sin legitimation i bild vid nybesök). 

SKR webb kan du läsa mer om stöd för att underlätta arbetet