Bild på fötterna med svarta skor på en äldre person

Stöd för lägesbild över arbetssätt på äldreboenden

Socialstyrelsen har ett stöd för kommuner som ska underlätta i att skapa en lokal lägesbild över arbetet med att förhindra spridningen av covid-19 på äldreboenden.

Stödet består av enkätfrågor som kan användas för att undersöka hur olika äldreboenden arbetar för att förhindra smittspridningen. Genom enkätfrågorna får kommunen en bild över hur respektive boende arbetar med eventuell smittspridning, åtgärder för de boende, personal och provtagning. Resultatet kan sedan sammanställas för att skapa en kommungemensam överblick som kan fungera som ett komplement till andra insamlade uppgifter rörande smittskyddsarbetet i kommunen.

HÄR kan du ladda ner användarstödet med enkätfrågorna.