skärmdump av socialstyrelsens webb Stöd för lärande om handläggning och dokumentation

Stöd i handläggning och dokumentation för socialsekreterare

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för att höja kompetensen hos socialsekreterare som handlägger egna ärenden inom barn- och ungdomsvården. Stöd för lärande om handläggning och dokumentation vänder sig till både nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare och syftar till att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa.

För att öka kompetensen och därmed även öka rättssäkerheten har Socialstyrelsen tagit fram ett stöd för lärande om handläggning och dokumentation för myndighetsutövningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Stödet består av nio olika paket som innehåller övningar med både gemensamma och enskilda moment. Utgångpunkten för övningarna är att grunden för ett professionellt förhållningssätt består av reflektion över den egna yrkesrollen och hur värderingar och normer påverkar arbetet.

  • Ibland ingår enskild reflektion i övningarna och i vissa ingår eget förberedande arbete, säger Eva Agåker, utredare på Socialstyrelsen. Till en del övningar finns även hänvisningar till relevanta vägledningar och handböcker som man ska läsa med hjälp av instuderingsfrågor.