Kamera tillsyn

Stöd och vägledning välfärdsteknik äldreomsorg

Ett antal kommuner har infört nya omsorgstjänster med framgång och många kommuner vill göra en liknande utveckling. Därför har Kompetenscenter välfärdsteknik sammanställt information och erfarenheter från kommuner som använder den digitala tekniken.

Med välfärdsteknik kan nya omsorgstjänster införas som bidrar till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället samt nå en bättre hälsa. Att använda välfärdsteknik handlar om att utveckla nya arbetssätt och mindre om att hantera teknik.

Fyra omsorgstjänster

Detta stöd syftar till att tillhandahålla användbar information för fyra omsorgstjänster till de kommuner som vill göra samma verksamhetsutveckling. Att vi valt just dessa fyra är för att de används av många kommuner, det finns tydliga nyttor och de är väl beprövade i flera kommuner med gott resultat. Sidorna kommer att uppdateras efter hand.

De fyra omsorgstjänsterna är

Målgrupp för detta stödmaterial är chefer, utredare och verksamhetsutvecklare i kommuner som vill ha stöd i sitt arbete.