SKR egenmonitorereing, person som sitter i ett hus och tar blodtryck men blodtrycksmanchett som är uppkopplad

Stöd om egenmonitorering

Stöd om egenmonitorering SKR har nyligen tagit stöd om egenmonitorering. Här hittar du filmer och presentationsmaterial som du kan använda i ditt arbetet med egenmonitorering.

Material som kan underlätta vid införande av egenmonitorering inom vård och omsorg. Här finns exempel på hur regioner arbetar idag och material som kan användas vid presentationer av ämnet.

En arbetsgrupp inom Kompetensforum egenmonitorering har arbetar fram presentationsmaterial som beskriver vad egenmonitorering är, hur det fungerar, nuläge iför egenmonitorering Sverige och scenarios för framtiden. Syftet med materialet är att öka kunskapen och skapa en enhetlig bild av egenmonitorering samt tillhandahålla material som kan bidra till dialog och diskussion.