Stöd till kommuner för att ta vara på digitaliseringens möjligheter

Coronapandemin skapar helt nya förutsättningar för landets kommuner inte minst inom vård, omsorg och socialtjänst. Flera kommuner använder digitala verktyg och har hittat nya smarta lösningar för att klara omställningen. För att sprida erfarenheter från detta publicerar E-hälsomyndigheten nu berättelser från kommuner runt om i Sverige.

Först ut är Helsingborgs stad som införde en digital mötesplats för volontärer och hjälpbehövande samt Lunds kommun som skaffade surfplattor för digitala möten på äldreboenden.

– Det finns många goda exempel på hur kommunerna nu drar nytta av digitaliseringen för att klara sin verksamhet.  Därför publicerar vi berättelser från landets kommuner. Vi vill inspirera andra att ta efter eller kanske hitta egna sätt att utnyttja digitaliseringens möjligheter, säger Agneta Aldor, utredare på E‑hälsomyndigheten.

Beskrivningarna från kommunerna har E-hälsomyndigheten tagit fram tillsammans med medarbetare i kommunerna som arbetar med respektive projekt. Om du har ett bra exempel som du vill dela med dig av är du välkommen att kontakta Agneta Aldor, [email protected].

Nya kommunerfarenheter publiceras efter hand på E‑hälsomyndighetens webbplats. Vi kommer även uppmärksamma dem efterhand här på digitalvardochomsorg.se.