Stora skillnader i vilken typ av välfärdsteknik kommunerna erbjuder

Stora skillnader i vilken typ av välfärdsteknik kommunerna erbjuder – Socialstyrelsen

Hur kommunerna arbetar med välfärdsteknik skiljer sig åt beroende på var i landet man bor, hur man bor och vilken insats man får. Det visar en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort.

Socialstyrelsen följer varje år upp hur kommunerna arbetar med välfärdsteknik. Årets uppföljning visar att

  • Antalet användare, av de tekniker som undersökts, fortsätter att öka däremot inte kommunernas utbud av teknik.
  • Olika verksamheter får olika tillgång till tekniken vilket beror på olika processer och ställningstaganden inom kommunerna.
  • Det är stora skillnader mellan verksamheter inom socialtjänsten i tillgång till teknik.

– Vi ser en ökning av användare vad gäller till exempel gps-larm i ordinärt boende och läkemedelsautomater i kommunal hälso- och sjukvård. Samtidigt ser vi att det är stora skillnader i vad kommunerna erbjuder sina olika verksamhetsområden. Vissa kommuner erbjuder exempelvis bara välfärdsteknik till äldre som bor i ordinärt boende, medan andra kommuner erbjuder teknik till en bredare målgrupp. Invånare har alltså olika möjligheter att använda digital teknik – baserat på var de bor, hur gamla de är och vilken insats de får från kommunen, säger Sundiata Owens, utredare på Socialstyrelsen.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2024