Styrning och organisering av ändamålsenlig digitalisering

Styrning och organisering av ändamålsenlig digitalisering

Ta del av en öppen seminarieserie inriktad på konkreta lösningar för offentlig digitalisering! Seminarieserien arrangeras tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI. Det är en chans att få ta del av de senaste forskningsresultaten och lyssna på reflektioner från ledande beslutsfattare. Fokus ligger på konkret, handlingsbar insikt för ändamålsenlig digitalisering.

Innehåll

Frågeställningar som berörs innefattar:

  • Vilka återkommande utmaningar finner vi i existerande styrning och organisering?
  • Vilka mönster ser vi i orsaker kopplade till brister?
  • Hur bör man styra och organisera digitalisering?

Vad hände sen? Reflektioner från Kungsbacka och Sundsvall kommun.

Målgrupp

Förvaltningschefer, verksamhetsutevcklare, IT-chefer, CDO:s och även politiker.