NGS tjänsten

Svara på E-hälsomyndighetens remiss!

Svara på E-hälsomyndighetens remiss – Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

E-hälsomyndigheten bedömer om Socialstyrelsens Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation kan bli fastställd som nationell gemensam e-hälsospecifikation (NGS).

Innan E-hälsomyndigheten beslutar om e-hälsospecifikationen kan få status som NGS, genomförs en öppen remiss för att inhämta synpunkter.

E-hälsomyndigheten välkomnar dig som vill bidra till förbättrat informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, att svara på remissen.

Svarstiden för remissen är till och med den 11 oktober 2022.