SKLs undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering

Svenskarna har generellt blivit mer positiva till den ökade digitaliseringen i samhället

SKL har just fått resultatet av en webbundersökning om svenskarnas inställning till digitalisering inom det offentliga som de tidigare gjorde 2016 och 2018. Undersökningen genomfördes 1 – 14 april i år. På frågan om hur man ställer sig till omsorg i hemmet med stöd av digitala lösningar svarar drygt hälften att man är mycket eller ganska positiv. Detta är en minskning jämfört med de båda tidigare undersökningar hos både män och kvinnor. Ta del av hela undersökningen och du kan se ett webbinarie om undersökningen. 28.14 in i sändningen diskuterar man svaren för vård och omsorg.

De frågor som ställdes inom vård och omsorg var:
Hur ställer du dig till vård, konsultation och behandling på distans med stöd av digitala lösningar?
Hur ställer du dig till omsorg i hemmet med stöd av digitala lösningar?
Hur ställer du dig till att använda digitala lösningar som stöd för egenvård?