Svenskarna och Internet 2020, Internetstiftelsen

Svenskarna och Internet 2020

Pandemins effekt på svenskarna digitala liv

Under 2020 har coronaviruset påverkat alla aspekter av våra liv. Internetstiftelsen har idag släppt årets rapport av Svenskarna och Internet 2020 som ger en bild av hur våra digitala vanor och användningen av digitala tjänster har förändrats under coronapandemin.

Rapporten ger många insikter om Svenskarnas internetanvändning som kan vara betydelsefull för framtidens vård, omsorg och socialtjänst. En av dem är den ökade användning bland de som är 65+.

Pensionärerna tar plats i det digitala

Resultaten från undersökningen visar att det på många sätt har skett en snabb och omfattande digitalisering, där många internetanvändare börjat använda digitala tjänster mer frekvent än tidigare, eller testat dem för första gången. 68% av de internetanvändande pensionärerna har nyttjat en digital vårdtjänst

Framförallt äldre har tagit klivet ut på internet, och börjat använda sociala medier mer än tidigare, e-handlat och haft videosamtal med släktingar och vänner. Pensionärerna har också använt digitala vårdtjänster mer under pandemin, och det gäller särskilt de allra äldsta. Av de internetanvändare som är 76 år eller äldre har nära 7 av 10 nyttjat någon digital vårdtjänst.

Internetstiftelsen har även publicerat rapporten Digitalt utanförskap 2020 Q1 en delrapport av undersökningen Svenskarna och internet som vi tidigare lyft här. Även den ger oss en viktig och betydelsefull bild som behövs för den kommande förändringen inom vård, omsorg och socialtjänst.