Svenskarna och internet 2021 Internetstiftelsen

Svenskarna och internet 2021

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Som verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Med undersökningen, Svenskarna och internet, är deras ändamål att bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. För att ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.

Den 26 oktober släpptes årets undersökning som innehåller många viktiga lärdomar nedan kan du ta del av Internetsstiftelsens presentationen av Svenskarna och internet

I årets upplaga av undersökningen Svenskarna och internet framträder en tydlig bild av ett samhälle som till stora delar är digitaliserat, och där det uppkopplade livet för de flesta är en självklar del av både arbete, skola och fritid. Av hela befolkningen i Sverige ser vi att 9 av 10 använder internet varje dag, och att var femte som är i en relation idag träffade sin partner på nätet.

Att vi är ett uppkopplat folk syns också tydligt i att 9 av 10 använder olika digitala samhällstjänster, till exempel hos Skatteverket, vården eller biblioteket. 6 av 10 har en digital brevlåda, och varannan använder e-tjänster för att resa med kollektivtrafiken.

Okunskap ger utanförskap

Men mitt i denna digitalisering finns det ändå en del som inte använder internet överhuvudtaget, och det är nästan enbart äldre. Var femte pensionär använder inte internet alls, och bland de äldsta har inte ens hälften använt sig av samhällets olika e-tjänster. I en tid när digitala verktyg och tjänster blivit det normala i nästan alla samhällets institutioner, hamnar de som inte använder internet i ett utanförskap.

Oro, brott och integritet

Att internet är fyllt av olika risker är också en del av digitaliseringens baksida. Oron för att bli drabbad av bedrägerier vid betalning på nätet är utbredd, liksom oron att utsättas för utpressningsförsök eller ta del av information som inte stämmer. En del av den oron verkar också vara berättigad, eftersom 4 av 10 uppger att de har blivit utsatta för bedrägeriförsök på nätet under det senaste året. Det är också 5 procent som har blivit utsatta för utpressning eller hot.

Utbildning en nyckel till delaktighet

Sverige år 2021 är alltså ett land där digitala plattformar och tjänster erbjuder stora möjligheter, men där det finns en okunskap om hur tjänsterna fungerar, och en utbredd oro för vad som kan hända på nätet. De som besvarat frågorna till denna rapport har också fått tillfälle att lämna egna skriftliga kommentarer som vittnar om en frustration över krånglig teknik, svårbegripliga meddelanden från datorns system och en rädsla för att göra fel. Flera av de som svarat tycker att tillverkarna av enheterna och tjänsterna har ett ansvar att göra tekniken mer lätt att hantera. Andra menar att samhället måste göra mer för att utbilda och hjälpa de som inte på egen hand kan eller vill sätta sig in i det digitala livet. Några vill påskynda digitaliseringen ännu mer – andra att traditionella alternativ ska garanteras för de som inte vill vara på nätet.

Ett hett tips att bidra till den utbildningen är att ta del av och sprida Digitalhjälpen På Digitalhjälpen hittar du tips om användbara tjänster och praktiska guider för att komma igång.