Skärmdump från Internetstiftelsens webbartikel om rapporten

Svenskarna och internet – delrapport om digitalt utanförskap 2020

Internetstiftelsen presenterar i delrapporten att år 2020 använder de allra flesta internet varje dag i Sverige, men många uppger att de behöver hjälp med olika digitala aktiviteter. Det finns också fortfarande de som använder internet mer sällan, eller inte alls. De riskerar ett utanförskap i takt med att digital kompetens blir allt viktigare för att kunna ta del av samhällets tjänster. 

Här hittar du hela delrapporten och här hittar du sammanfattningen av delrapporten

Rapporten lyfter att svenskarna är ett nästan helt uppkopplat folk, där 96 procent av de tillfrågade uppger att de använder internet. 93 procent använder internet varje dag och hela 98 procent av hushållen uppger att de har tillgång till internet hemma. Utbyggnaden av fiberuppkoppling fortsätter att öka, också på landsbygden. Den äldsta delen av den svenska befolkningen blir i allt högre grad uppkopplad, i takt med att fler internetanvändare åldras och tar plats i åldersgruppen. Bland svenskar som är 76 år och äldre uppger nu 73 procent att de använder internet. 

När en så stor del av befolkningen använder internet vore det lätt att göra misstaget att avrunda uppåt, och betrakta svenskarna som ett helt och hållet uppkopplat folk. Undersökningen har endast har besvarats av svensktalande delar av befolkningen och undersökningen får inte heller med de som exempelvis har demens eller läs- och talsvårigheter som hindrar dem att besvara undersökningen.  

Totalt sett kan estimeras att antalet sällan- och ickeanvändare av internet i Sverige är färre än en miljon. Det handlar om cirka 6 procent av den svenska befolkningen, där nästan 3 procent uppger att de mer sällan än dagligen använder internet, och ungefär lika många uppger att de inte gör det alls. När allt mer av samhällets tjänster och utbud flyttar ut på nätet riskerar dessa människor att hamna utanför. 

Sällan- och ickeanvändarna är oftare äldre, och i större utsträckning pensionärer. Jämfört med de som använder internet dagligen har de i högre grad lägre utbildning, och bor oftare i ett låginkomsthushåll. De lever i högre utsträckning på landsbygden och bor oftare ensamma. De har i högre grad en funktionsvariation. Genom den snabba digitaliseringen som nu pågår riskerar de som inte använder internet ett dubbelt utanförskap. 

Rapporten lyfter att många svenskar behöver hjälp med det digitala på olika sätt. Hur mycket hjälp man behöver – och kan få – en nyckel till delaktighet i det digitala samhället. 

 Här hittar du mer om delrapporten och här hittar du mer om Svenskarna och internet