Erfarenhetsutbyte

Synen på innovation i kommuner: 29 september 2021

På onsdag 29/9 är andra tillfället i höstens workshop-serie för dig som arbetar i kommunal verksamhet och vill växla upp utvecklingsarbetet kring förnyelse och innovation med Klas Danerlöv, Christine Oljelund, Tommy Boije, Maria, Pettersson, Haris Kadic, Christian Behrens, Eva-Marie Blusi Tyberg, Thomas Wernerheim, Monica Söderström och Cathrin Andersson

Innovationsförmåga i kommuner SKR driver 2021–2022 ett arbete som ska bidra till lärande och utbyte om hur kommuner kan stärka sin innovationsförmåga. Arbetet utgår från de erfarenheter och resultat som kommit fram i arbetet med så kallade idéslussar i kommuner.

Planerade aktiviteter

Under hösten genomförs tre stycken workshoppar där erfarenheter från idéslusskommuner varvas med aktuella exempel och reflektioner från deltagare.

Du som arbetar i kommunal verksamhet där ni vill växla upp utvecklingsarbetet kring förnyelse och innovation är välkommen att delta på seminarierna.

Anmälan till seminarium

Synen på innovation i kommuner: 29 september 2021

Kultur och struktur: 28 oktober 2021

Leda och organisera: 2 december 2021